Düzenleme Kurulu

Karadeniz Hematoloji Derneği

Düzenleme Kurulu

Dr. Mehmet TURGUT

Dr. Engin KELKİTLİ

Dr. Ömür Gökmen SEVİNDİK

Dr. Volkan KARAKUŞ

Dr. Ahmet Kürşad GÜNEŞ

Dr. Ümit Yavuz MALKAN

Dr. Öznur AYDIN