Konuşma Metni Gönderimi

Bildiri Özeti

Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalı ve başlık açıklayıcı olmalıdır.

Hazırlayanlar bölümünde çalışmaya katılanların ad ve soyadları, çalıştıkları kurum bilgileri belirtilmelidir.

Araştırma Makaleleri İçin Özetler ;
a) Amaç,
b) Gereç ve yöntem,
c) Bulgular (sayısal veri ve / veya istatistik veri kapsamalıdır.)
d) Tartışma ve Sonuçlar bölümünü içermelidir.

Vaka Sunumları için Özetler ;
a) Giriş,
b) Vaka Sunum/Sunumları
c) Tartışma ve Sonuçlar

Kaynaklar ve anahtar kelimelerin sayısı 5 ‘i geçmemelidir.

Özetlerin 400 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Online olarak gönderilen bildirinin, onaylandıktan sonra bir nüsha çıktısının alınıp saklanması gerekmektedir.

Posterler, e- poster olarak dijital alanda sergileneceği için A4 ebatında PDF formatında hazırlanmalıdır.

Bildiri özetleri için son gönderi tarihi 1 Haziran 2023'dür.

Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Konuşma Metni Gönderimi